namtokefashion

โปรโมชั่นห้องพัก

ชื่อห้อง ออทั่ม  อยู่ในโซนฤดู
มีลักษณะเด่น คือ เป็น ห้องติดริมน้ำ  
ราคา ปกติ 2,950
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ นักขัตฤกษ์ ลด 10%
คงเหลือ 2,655 บาท พร้อมอาหาร 2 ท่าน
วันจันทร์-ศุกร์ ลด 20%
คงเหลือ 2,360 บาท พร้อม อาหารเช้า 2 ท่าน


ชื่อห้อง โอกินาวะ เป็นห้องโซน ญี่ปุ่น
มีลักษณะเด่น คือติดริมน้ำ มีตะข่ายยื่นออกไปกลางน้ำ
ราคาปกติ 2,950 บาท
วันเสาร์และวันอาทิตย์นักขัตฤกษ์ลด 10%
คงเหลือ 2,655 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
วันจันทร์-วันศุกร์ ลด 20% คงเหลือ 2,360 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน

เตียงเดียวไม่ติดน้ำ โซนสวน

ลักษณะเด่น – เป็นบ้านหลังเดี่ยว ใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ มีบริเวณเป็นสวน พร้อมพื้นที่หน้าห้องและเปลหวาย สำหรับการพักผ่อนท่านกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติ

ราคาปกติ 2,100 บาท  
วันเสาร์ และวันอาทิตย์นักขัตฤกษ์ ลด 10%
คงเหลือ 1,890 บาท พร้อมอาหาร 2 ท่าน
วันจันทร์-วันศุกร์ลด 20%
คงเหลือ 1,680 บาท พร้อมอาหาร 2 ท่าน
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

เตียงเดียว ไม่ติดน้ำ โซนอเมริกา

ลักษณะเด่น – เป็นห้องล็อฟ ด้านในตกแต่งแบบปูนเปลือย พร้อมชุดโต๊ะ เก้าอี้บริเวณหน้าห้องสำหรับพักผ่อน ดื่มกาแฟยามเช้า 

ราคาปกติ 2,100 บาท  
วันเสาร์ และวันอาทิตย์นักขัตฤกษ์ ลด 10%
คงเหลือ 1,890 บาท พร้อมอาหาร 2 ท่าน
วันจันทร์-วันศุกร์ลด 20%
คงเหลือ 1,680 บาท พร้อมอาหาร 2 ท่าน
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ริมน้ำเตียงเดี่ยวโซนกาแฟ

ลักษณะเด่น – เป็นห้องติดริมน้ำ มีระเบียงหน้าห้องไว้ทำกิจกรรมหรือพักผ่อน พร้อมชุดโต๊ะ เก้าอี้บริเวณหน้าห้องสำหรับพักผ่อน ดื่มกาแฟยามเช้า

ราคา ปกติ 3,200 บาท
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ นักขัตฤกษ์ลด 10%
คงเหลือ 2,880 บาท พร้อมอาหาร 2 ท่าน
วันจันทร์-ศุกร์ ลด 20%
คงเหลือ 2,560 บาท พร้อม อาหารเช้า 2 ท่าน
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ชื่อห้อง อริโชน่า  ห้องอยู่ในโซน อเมริกัน
ลักษณะเด่น เป็นห้องล็อฟ ปูนเปื่อย ด้านในตกแต่ง ด้วยสัญลักษณ์ของแต่ล่ะเมือง
ราคาปกติ 1,950 บาท
วันเสาร์และวันอาทิตย์นักขัตฤกษ์ ลด 10%
คงเหลือ 1,755 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
วันจันทร์-วันศุกร์ลด 20%
คงเหลือ 1,560 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน

ชื่อห้อง โบอิ้ง บ้านหลังใหญ่ มี 2 หลัง พักได้ 12 ท่าน
ราคาวันเสาร์และวันอาทิตย์นักขัตฤกษ์
ราคา 7,000 บาท พร้อมอาหารเช้า
วันจันทร์-วันศุกร์
ราคา 6,000 บาท พร้อมอาหารเช้า

หลังที่ 2 ชื่อ แอร์บัส พักได้ 8 ท่าน
วันเสาร์ และวันอาทิตย์นักขัตฤกษ์
ราคา 5,000 บาท พร้อมอาหารเช้า
วันจันทร์-วันศุกร์
ราคา 4,000 บาท พร้อมอาหารเช้า

ชื่อห้อง ฮาวาย ห้องอยู่ในโซน อเมริกัน
ลักษณะเด่น เป็นห้องล็อฟ ปูนเปื่อย ด้านในตกแต่ง ด้วยสัญลักษณ์ของแต่ล่ะเมือง
ราคาปกติ 1,950 บาท
วันเสาร์และวันอาทิตย์นักขัตฤกษ์ ลด10%
คงเหลือ 1,755 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
วันจันทร์-วันศุกร์ลด 20%
คงเหลือ 1,560 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน

ลอฟ์ท คอทเทจ  
ลักษณะเด่น เป็นห้องล็อฟ ปูนเปื่อย ด้านในตกแต่ง ด้วยสัญลักษณ์ของแต่ละเมือง 

ราคาปกติ 1,950 บาท
วันเสาร์และวันอาทิตย์นักขัตฤกษ์ ลด10%
คงเหลือ 1,755 บาท
พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
วันจันทร์-วันศุกร์ลด20% คงเหลือ 1,560 บาทพร้อมอาหารเช้า2 ท่าน

ชื่อห้อง แคลิฟอร์เนีย ห้องอยู่ในโซน อเมริกัน
ลักษณะเด่น เป็นห้องล็อฟ ปูนเปื่อย ด้านในตกแต่ง ด้วยสัญลักษณ์ของแต่ละเมือง
ราคาปกติ 1,950 บาท
วันเสาร์และวันอาทิตย์นักขัตฤกษ์ ลด 10%
คงเหลือ 1,755 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
วันจันทร์-วันศุกร์ลด 20%
คงเหลือ 1,560 บาท พร้อมอาหารเช้า2 ท่าน

ชื่อห้อง เท็กซัส ห้องอยู่ในโซน อเมริกัน
ลักษณะเด่น เป็นห้องล็อฟ ปูนเปื่อย ด้านในตกแต่ง ด้วยสัญลักษณ์ของแต่ละเมือง
ราคาปกติ 1,950 บาท
วันเสาร์และวันอาทิตย์นักขัตฤกษ์ ลด10%
คงเหลือ 1,755 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
วันจันทร์-วันศุกร์ลด20%
คงเหลือ 1,560 บาท พร้อมอาหารเช้า2 ท่าน

ชื่อห้อง อเมริกาโน่
ลักษณะเด่น เป็นห้องติดริมน้ำ มีระเบียงหน้าห้องไว้ทำกิจกรรม
ราคาปกติ 2,950 บาท
วันเสาร์และวันอาทิตย์นักขัตฤกษ์ ลด10%
คงเหลือ 2,655บาท
พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
วันจันทร์-ศุกร์ ลด20%
คงเหลือ 2,360 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน

ชื่อห้อง ลาเต้ อยู่ใน โซน การเด้นท์ วิว มี
ลักษณะเด่น เป็นบ้านหลังเดี่ยว อยู่ริมสวน
ราคาปกติ 1,950 บาท
วันเสาร์ และวันอาทิตย์นักขัตฤกษ์ ลด10%
คงเหลือ 1,755 บาท พร้อมอาหาร2  ท่าน
วันจันทร์-วันศุกร์ลด 20%
คงเหลือ 1,560 บาท พร้อมอาหาร 2 ท่าน

ชื่อห้อง มอลค่า อยู่ใน โซน การเด้นท์ วิว
มีลักษณะเด่น เป็นบ้านหลังเดี่ยว อยู่ริมสวน
ราคาปกติ 1,950 บาท
วันเสาร์ และวันอาทิตย์นักขัตฤกษ์ ลด 10%
คงเหลือ 1,755 บาท พร้อมอาหาร 2 ท่าน
วันจันทร์-วันศุกร์ลด 20%
คงเหลือ 1,560 บาท พร้อมอาหาร 2 ท่าน

ชื่อห้อง เอสเปรสโซ่ อยู่ใน โซน การเด้นท์ วิว
มีลักษณะเด่น เป็นบ้านหลังเดี่ยว อยู่ริมสวน
ราคาปกติ 1,950 บาท วันเสาร์ และวันอาทิตย์นักขัตฤกษ์ ลด 10%
คงเหลือ 1,755 บาท พร้อมอาหาร 2 ท่าน
วันจันทร์-วันศุกร์ลด 20%
คงเหลือ 1,560 บาท พร้อมอาหาร 2 ท่าน

ริมน้ำเตียงคู่ โชนฤดู

ลักษณะเด่น – ห้องครอบครัวเหมาะสำหรับ 4 ท่าน ติดริมน้ำ โดยมีชุดโต๊ะและเก้าอี้อยู่บนระเบียงที่ยื่นออกไปในแม่น้ำ อากาศเย็นสบาย มีเสียงน้ำตก
ราคา ปกติ 3,200 บาท
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ นักขัตฤกษ์ลด 10%
คงเหลือ 2,800 บาท พร้อมอาหาร 2 ท่าน
วันจันทร์-ศุกร์ ลด 20%
คงเหลือ 2,560 บาท พร้อม อาหารเช้า 2 ท่าน
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ริมน้ำเตียงเดี่ยว โซนฤดู

ลักษณะเด่น – เป็นห้องติดริมน้ำ โดยมีชุดโต๊ะและเก้าอี้อยู่บนระเบียงที่ยื่นออกไปในแม่น้ำ อากาศเย็นสบาย มีเสียงน้ำตกและบรรยากาศอันเเสนสงบ และสุนทรีย์
ราคา ปกติ 3,200 บาท
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ นักขัตฤกษ์ลด 10%
คงเหลือ 2,800 บาท พร้อมอาหาร 2 ท่าน
วันจันทร์-ศุกร์ ลด 20%
คงเหลือ 2,560 บาท พร้อม อาหารเช้า 2 ท่าน
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ชื่อห้อง วินเทอร์ อยู่ในหลัง โซนฤดู
มีลักษณะเด่น
คือ เป็น ห้องติดริมน้ำ
ราคา ปกติ 2,950 บาท
วันเสาร์และวันอาทิตย์นักขัตฤกษ์ลด 10%
คงเหลือ 2,655 บาท พร้อมอาหาร 2 ท่าน
วันจันทร์-ศุกร์ ลด 20%
คงเหลือ 2,360 บาท พร้อม อาหารเช้า2 ท่าน

ชื่อห้อง เกียวโตเป็นห้องโซน ญี่ปุ่น
ลักษณะเด่น คือ ติดริมน้ำ มีตะข่ายยื่นออกไปกลางน้ำ
ราคาปกติ 2,300 บาท
วันเสาร์และวันอาทิตย์นักขัตฤกษ์ ลด 10%
คงเหลือ 2,070 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
วันจันทร์-วันศุกร์ ลด 20%
คงเหลือ 1,840 บาท พร้อมอาหารเช้า2 ท่าน

ริมน้ำเตียงเดี่ยวโชนญี่ปุ่น 

ลักษณะเด่น – สไตล์โมเดริน ติดริมแม่น้ำพร้อมบรรยากาศน้ำตกรอบด้าน มีระเบียงด้านหน้าห้องไว้นั่งตากอากาศ

ราคา ปกติ 3,200 บาท
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ นักขัตฤกษ์ลด 10%
คงเหลือ 2,880 บาท พร้อมอาหาร 2 ท่าน
วันจันทร์-ศุกร์ ลด 20%
คงเหลือ 2,560 บาท พร้อม อาหารเช้า 2 ท่าน
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ชื่อห้อง โอซาก้า เป็นห้องโซน ญี่ปุ่น
มีลักษณะเด่น คือ ติดริมน้ำ มีตะข่ายยื่นออกไปกลางน้ำ
ราคาปกติ 2,950 บาท
วันเสาร์และวันอาทิตย์นักขัตฤกษ์ ลด 10%
คงเหลือ 2,655 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
วันจันทร์-วันศุกร์ ลด 20%
คงเหลือ 2,360 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน

แอร์บัส / Airbus

ลักษณะเด่น – บ้านหลังใหญ่ สามารถพักได้ 8 ท่าน เหมาะสำหรับ กรุ๊ปหรือครอบครัวหลายท่าน

วันเสาร์ และวันอาทิตย์นักขัตฤกษ์ลด 10%
ราคา 5,000 บาท พร้อมอาหารเช้า 
วันจันทร์-วันศุกร์ ลด 20%
ราคา 4,000 บาท พร้อมอาหารเช้า

โบอิ้ง / Boeing

ลักษณะเด่น – บ้านหลังใหญ่ สามารถพักได้ 10 ท่าน เหมาะสำหรับ กรุ๊ปหรือครอบครัวหลายท่าน

ราคา ปกติ 10,500 บาท
ราคาวันเสาร์และวันอาทิตย์นักขัตฤกษ์ลด 10%
ราคา 9,450 บาท พร้อมอาหารเช้า
วันจันทร์-วันศุกร์ ลด 20%
ราคา 8,400 บาท พร้อมอาหารเช้า
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว