namtokefashion

ห้องพักฮาวาย


ชื่อห้อง ฮาวาย ห้องอยู่ในโซน อเมริกัน
ลักษณะเด่น เป็นห้องล็อฟ ปูนเปื่อย ด้านในตกแต่ง ด้วยสัญลักษณ์ของแต่ล่ะเมือง
ราคาปกติ 1,950 บาท
วันเสาร์และวันอาทิตย์นักขัตฤกษ์ ลด10%
คงเหลือ 1,755 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
วันจันทร์-วันศุกร์ลด 20%
คงเหลือ 1,560 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน