namtokefashion

ห้องพักแคลิฟอร์เนีย


ชื่อห้อง แคลิฟอร์เนีย
ห้องอยู่ในโซน อเมริกัน
ลักษณะเด่น เป็นห้องล็อฟ ปูนเปื่อย ด้านในตกแต่ง ด้วยสัญลักษณ์ของแต่ละเมือง
ราคาปกติ 1,950 บาท
วันเสาร์และวันอาทิตย์นักขัตฤกษ์ ลด 10%
คงเหลือ 1,755 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
วันจันทร์-วันศุกร์ลด 20%
คงเหลือ 1,560 บาท พร้อมอาหารเช้า2 ท่าน